KONTAKT

Montana d.o.o.
Šlandrov trg 20/a
3310 Žalec, Slovenija
tel.: +386 3 710 26 10
faks: +386 3 710 25 87

BV_Certification_9k&14k.GIF

predelava kovin

O podjetju

Montana d.o.o., Žalec se ukvarja s pridobivanjem in predelavo nekovinskih rudnin - zeolitnega tufa in bentonita. V nahajališču Zaloška Gorica pri Žalcu že nekaj desetletij pridobivamo naravni pucolan - imenovan andezitni tuf in bentonit. Je vulkanskega izvora in konstantne sestave.

Naravni zeoliti in bentoniti so nastali iz vulkanskega pepela oziroma tufa v srednjem oligocenu pred 30 milijoni let. Nahajališče v Zaloški Gorici je edinstveno te vrste, ker se skupaj pojavljata tuf in bentonit, ter eno redkih v srednji Evropi. Tuf iz nahajališča Zaloška Gorica je izredno bogat z naravnimi zeoliti, na splošno jih vsebuje 50 % ali še več. Poleg zeolitov vsebuje še ostale dragocene minerale, kot so: kremen, plagioklaz, montmorillonit in amforne steklene snovi.

BENTONITI so naravne primarne gline, katerih glavna surovina je mineral montmorillonit. Ta tvori preko 70 % surovine, ostalo pa predstavljajo še drugi glineni minerali, kremen, kristobalti, sljude in zeoliti.
ZEOLITI sodijo v izredno pomembno skupino kamenotvornih mineralov, ki jih najdemo v piroklasičnih sedimentnih kamninah. So hidratizirani alkalijski in zemljoalkalijski alumosilikati. Imajo izredno porozno skeletno strukturo, ki je sestavljena iz medsebojno povezanih kanalčkov in votlinic, vzdolž katerih se vršijo procesi ionske izmenjave, adsorbcije  in hidratizacije.
rudarstvo

Cilj in strategija podjetja
Podjetje Montana d.o.o. se ukvarja z izkoriščanjem naravnega bogastva rudnine tuf in bentonit. Cilj podjetja je dolgoročno uspešno poslovanje. Zaradi zavedanja o dragocenosti naravnega bogastva in njegovih omejenih količin, bomo še posebno skrbeli za razvijanje proizvodnje z višjo dodano vrednostjo, kar nam bo omogočilo dolgoročno poslovanje.
Rudnina, ki jo predelujemo, ima zelo široko ekološko uporabnost,  zato nam je v podjetju tudi osnovni cilj pri proizvodnji čim manj vplivati na okolje in ohranjati ekološko čisto proizvodnjo. Zaposlenim omogočamo varno in zdravo delo, dolgoročno socialno varnost in potreben osebnostni razvoj s stalnim izobraževanjem, v okviru potreb podjetja. Trudimo se vzgajati pripadnost podjetju, dvigovanju zavesti o kakovosti dela in varstvo dela.
Podjetje Montana d.o.o. ima dolgoročno strategijo na domačem in tujem tržišču. Usmerjeno je k širjenju ponudbe z namenom zadovoljiti kupce s kakovostjo izdelkov na področju gradbeništva, industrije cementa, kemijske industrije, nekovinske industrije, agroživilstva, ekologije in zdravstva. Podjetje bo pri svojih usmeritvah skrbelo tudi za izboljšanje kakovosti dela in odnosa do varstva okolja.

 

KJE SE NAHAJAMO?

Najdete nas na Šladrovem trgu 20/a v Žalcu. Površinski kop Zaloška Gorica se nahaja na Mali Pirešici 5 B.
bentonit

Podrobnejši zemljevid

POVPRAŠEVANJE