KONTAKT

Montana d.o.o.
Šlandrov trg 20/a
3310 Žalec, Slovenija
tel.: +386 3 710 26 10
faks: +386 3 710 25 87

BV_Certification_9k&14k.GIF

predelava kovin

Kmetijstvo

MONTANIT, ki sestoji iz naravnih zeolitov, je naravna mineralna snov, predelana v mikronsko obliko, ki ima izjemno sposobnost, da selektivno veže amonijeve ione in ostale škodljive snovi iz črevesja ter jih odnaša iz živalskega organizma.

Zeolitni minerali so zaradi specifičnih lastnosti, kot so sposobnost selektivne ab- in adsorbcije, ionske izmenjave in visoke aktivne površine, nepogrešljivi v napredni reji živine. Izboljšujejo vzrejne rezultate, rešujejo ekološke probleme farm in zadržujejo prepotrebni dušik.

Delovanje montanita je pogojeno s posebno 'kletkasto' zgradbo zeolitnega minerala. Povezani kanalčki in votlinice znotraj kristalne strukture v vlažnem ambientu vežejo nase številne katione (amoniak, ogljikov dioksid, težke kovine, mikotoksine, bakterijske toksine, vlago in drugo). Te sestavine so v živinski krmi in v prostorih za živino, v intenzivni proizvodnji pa povzročajo obolenja, pogine, povečano porabo hrane, manjši prirast in podobno, kar se negativno odraža na ekonomičnosti proizvodnje. V svoji strukturi omogoča montanit vezavo le najmanjših molekul (t.j. prvenstveno amonijev NH4 + ion), medtem, ko večje molekule (aminokisline, vitamini) ne vstopajo v strukturo in so dostopne presnovi.

montanit

Raziskave na Japonskem, v ZDA, Nemčiji, Avstriji in Italiji, pa tudi pri nas, so dokazale, da zeoliti vežejo nase do 80 % aflatoksina B-1 v raztopini. Podobne rezultate so raziskave dokazale tudi v vezanju vomitoksina, toksina T - 2, zearalenona in oosporeina.  Z uporabo zeolita se je občutno zmanjšal vpliv navedenih mikotoksinov na preživetje in rast piščancev, na porabo hrane ter nesnost.

Zaradi velike površine votlinic in kanalov v strukturi kristala pa montanit v procesu prebave razporeja hrano v tanjši sloj, s čimer omogoča boljše vsrkavanje hranljivih snovi, upočasnjuje prebavni proces, zmanjšuje porabo hrane pri svinjah za 5 do 8 %, pri brojlerjih za 4 do 6 % in pri nesnicah za 4 do 7 %, nesnost pa povečuje kar za 3 do 5 %.

V debelem črevesu montanit veže nase produkte presnove, ki jih izloča organizem. Montanit ne deluje aktivno na prebavo, s potovanjem skozi prebavni trakt veže nase imenovane spojine, jih izloča z iztrebljanjem in tako ne pušča nikakršnih škodljivih ostankov v mleku, mesu ali jajcih. Montanit deluje torej le kot odnašalec škodljivih snovi iz organizma.


PODROČJA UPORABE

Priprava krmila:
 • veže večjo količino proste vlage v krmi,
 • izboljša sipkost krme, poveča sposobnost peletizacije,
 • zmanjšuje mikrobiološko kvarjenje krme in tako podaljšuje čas skladiščenja.
Prebava živali:
 • upočasni prehod hranil skozi prebavila, pospešuje delovanje želodca in črevesja, povečuje absorpcijo hranljivih snovi,
 • vzpodbuja izločanje antitelesc iz želodca in črevesja ter tako preprečuje diareo,
 • veže nase toksine, ki se v večji meri izločajo iz telesa.
Tla in okolje:
 • iztrebki so manj smrdeči, zaradi velike količine vezanega amoniaka, in bolj suhi, zaradi vezane vlage,
 • gnoj in gnojnica sta obogatena z vezanim dušikom, tako da v zemlji deluje zeolit kot počasi sproščujoče se dušikovo gnojilo.

UPORABA MONTANITA SE PRIPOROČA

V PRAŠIČEREJI:
 • pri svinjah več mesa v breme tolšče,
 • breje plemenske svinje so dovzetne na vplive mikotoksinov (predvsem smrtnost mladičkov),
 • pri odstavljenih malih pujskih se rešuje problem diaree,
 • boljše zdravstveno stanje.
V PERUTNINARSTVU:
 • hitrejša rast in boljša kakovost perja,
 • pri reji brojlerjev se izboljšuje obremenjena mikroklima,
 • pri nesnicah se poveča nesnost, večja je trdnost jajčne lupine,
 • pri fazanih zmanjšan pojav kanibalizma,
 • pri puranih.
V RIBOGOJSTVU:
 • V ribogojstvu se zeolit lahko uporabi kot naravni kationski izmenjevalec v obliki filtra ali kot praškasti posip, ki se stresa neposredno v ribnik.
 • Dušikove spojine (predvsem amoniak), ki nastajajo kot izločki pri vzreji rib, veljajo za najpomembnejše strupene snovi v ribogojstvu. Že nizke koncentracije povzročajo zmanjšano odpornost, bolezen ali celo pogin rib. Znano je, da se že pri koncentraciji 0,1 ppm NH3-N pojavijo motnje v rasti, motnje v obtoku pa se pojavijo že pri koncentraciji 0,015 ppm, če se sočasno zmanjša količina prostega kisika pod 5 ppm.
 • Z uporabo naravnega zeolita lahko občutno zmanjšamo koncentracijo škodljivega amoniaka v vodi. Zeoliti imajo namreč izredno dobro sposobnost selektivne adsorbcije amonijevega iona.
 • Uporaba zeolitnega filtra TUFKO kot ionskega izmenjevalca je priporočljiva predvsem v ribogojnicah in akvarijih z zaprtim sistemom kroženja vode. Zeolit TUFKO ima pri čiščenju dvojno delovanje: zaradi ustrezne granulacije (2 – 5 mm) deluje sprva kot fizikalni mehanski filter, pri čemer iz vode odstranjuje netopne snovi (usedline). V nižjih slojih plasti pa deluje zeolit kot ionski izmenjevalec in odstranjuje neoksidirani dušik v obliki amoniaka NH4+. Poleg navedenih funkcij deluje zeolit kot stabilizator pH (pufer), saj izravnava nevtralnost vode.
 • Z uporabo zeolitnega filtra se koncentracija prostega amoniaka zniža za 70 do 80 %. Tako se voda obogati s kisikom, v čistejšem okolju pa se izboljša vitalnost rib, kar občutno vpliva na prirast.
PRI PREŽVEKOVALCIH (teleta, jagnjeta, kozliči):
 • manjša umrljivost sesalnih telet.
PRI REJI DRUGIH ŽIVALI -  KONJEV, KUNCEV.

KJE SE NAHAJAMO?

Najdete nas na Šladrovem trgu 20/a v Žalcu. Površinski kop Zaloška Gorica se nahaja na Mali Pirešici 5 B.
bentonit

Podrobnejši zemljevid

POVPRAŠEVANJE