KONTAKT

Montana d.o.o.
Šlandrov trg 20/a
3310 Žalec, Slovenija
tel.: +386 3 710 26 10
faks: +386 3 710 25 87

BV_Certification_9k&14k.GIF

predelava kovin

Ekologija

Zaradi vedno večjega razvoja industrije prihaja do čedalje bolj onesnaženega okolja - zemlje, vode, gozdov in zraka -, kar nedvomno ogroža naše življenje. V preteklih letih se je povečala tudi izgradnja velikih nuklearnih elektrarn ter kemijske in petrokemijske industrije ter s tem ogroženost večje površine zemlje.

Montanit je povsem naravna vulkanska kamnina, bogata z zeoliti, ki ima veliko sposobnost ionske izmenjave in adsorbcije, kar se s pridom uporablja za odstranjevanje strupenih in škodljivih substanc.

UPORABA:
  • za čiščenje industrijskih odpadnih voda in za nizkoradioaktivne vode iz nuklearnih sistemov (odstranjevanje Cs134 in Sr89),
  • za čiščenje pitnih voda,
  • na živalskih farmah se z montanitom odstrani do 70 % amoniaka iz iztrebkov, s čimer se zelo zmanjša smrad v hlevu  in okolici,
  • za reševanje umirajočih gozdov kot posledica kislega dežja. Naravni zeoliti imajo to lastnost, da vežejo toksične kovine (Pb, Cd, Cu, Zn) iz okolja in s tem zmanjšujejo njihovo koncentracijo v zemlji, s čimer preprečijo, da bi le-te prehajale v rastline.
  • v industriji se montanit  uporablja za odstranjevanje CO2, H2S, NH4, H2O iz industrijskih plinov.
Montanit je možno uporabljati povsod tam, kjer nastaja močna koncentracija oziroma prevelika količina amoniaka, ogljikovega dioksida, mikotoksinov, maščob, kislin in sorodnega. Njegova uporaba je nepogrešljiva za njihovo neškodljivo odstranitev.

Poleg navedenega so raziskave pokazale, da je termično obdelan montanit dober dodatek za izboljšanje čiščenja tehnoloških odpadnih voda, ki so onesnažene s kovinami in raznimi težko razgradljivimi organskimi nečistočami. Pri toplotni obdelavi do 800°C se njegova mineralna sestava ne spremeni. To pomeni, da obdrži sposobnost vezanja kovinskih ionov. S segrevanjem materiala do 250°C je odstranjena vsa fizikalno vezana voda. Material postane trden in s tem tudi primeren za polnjenje v čistilne kolone.

KJE SE NAHAJAMO?

Najdete nas na Šladrovem trgu 20/a v Žalcu. Površinski kop Zaloška Gorica se nahaja na Mali Pirešici 5 B.
bentonit

Podrobnejši zemljevid

POVPRAŠEVANJE